บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

คำค้นหา :
แสดงผล :
ความเกี่ยวข้อง ทั้งหมด
หน่วยงาน
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่ำงาน
ลูกจ้างประจำ
นักเรียน นักศึกษา
ศิษย์เก่า
อื่น ๆ
สาขาวิชา
ชมรม
 • Library
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • Quality
  แผนงานและความร่วมมือ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • kbtc
  วิทยาลัย สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
 • kbacc
  วิทยาลัย สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • ITA
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • Evaluation
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
 • kruanek
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
 • Plan
  แผนงานและความร่วมมือ สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
 • DataCenter
  แผนงานและความร่วมมือ สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
 • Register
  บริหารทรัพยากร สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • MOU
  แผนงานและความร่วมมือ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • Rule
  กิจการนักเรียน-นักศึกษา สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • Pusadu
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • HR
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • consultants
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • General
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • curriculum
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • TRADE_KBTC
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • Research
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • Project
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • Finance
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • Counseling
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • DVE
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • Welfare
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • Buliding
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • md
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
 • Publisher
  วิทยาลัย สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
 • Activitr
  ไม่ระบุ สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
 • Acc-kbtc
  การบัญชี สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • rs
  วิทยาลัย สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
 • kt
  วิทยาลัย สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
 • KruBet
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
 • TA
  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • bd
  การก่อสร้าง สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
 • TH
  การโรงแรม สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป