เว็บไซต์ ระบบสังคมฐานความรู้ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่  เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ด้านต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกในวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้แก่ ผู้บริหาร  ข้าราชการครู  ครูพิเศษ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ประจำงานในฝ่าย เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หลายกลุ่ม และวิทยาลัยถือปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์  
     ดังนั้น ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่บทความที่ไม่เหมาะสม และหากเพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย โปรดสอบถามรายละเอียดได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ