ข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรม

ติชม


ยินดีต้อนรับสู่งานวัดผลและประเมินผล

 

แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมินผล

เอกสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ที่                                                    รายการ                                                       ไฟล์ WORD ไฟล์ PDF
1 แบบคำร้องขอแก้  '0'  และ แบบคำร้องขอแก้ 'มส.'  word PDF
2 แบบคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน (สำหรับนักเรียน) word PDF

เอกสารสำหรับ ครู - เจ้าหน้าที่

ที่ รายการ Download ไฟล์ 
1.  แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งร่องรอยการประเมินตามสภาพจริง 9 สัปดาห์                 word PDF
2. แบบรายงานผล แก้ '0'  word PDF
3. แบบรายงานผลการแก้  'มส.'(กรณีขาดสอบโดยได้รับอนุญาต/ขาดส่งงานที่กำหนด) word PDF
4. แบบรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ  ปวส. word PDF
5. แบบรายงานสรุปการประเมินผลตามสภาพจริง ปีการศึกษา2564Cool excel2016  
6. แบบบันทึกผลการเรียน เพิ่มเติม  (วผ.พ.) word PDF 
7 แบบรายงานการประเมินผล 'มส'  วผ.5 yes download  
  เอกสารในการส่งผลการเรียนวิชาการฝึกงาน
1.  แบบบันทึกผลการเรียน เพิ่มเติม  (วผ.พ.)
2.  แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียนวิชา  การฝึกงาน/ฝึกอาชีพkiss
3.  เอกสารหลักฐานการลงทะเบียนฝึกงาน

excel2003
 


 

 

เพื่อนสมาชิก