**ขออภัยในความไม่สะดวก**
ขณะนี้ผู้ดูแลระบบปิดการให้บริการ การสมัครสมาชิกทางเว็บครับ
หากต้องการสมัครสมาชิกให้แจ้งความประสงค์ ที่งานศูนย์ข้อมูล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
หรือส่ง rms ของตนเองแจ้งความประสงค์ ไปที่ ครูเอนก จารุเกียรติกุล
ขอขอบคุณในความสนใจครับ