แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมินผล

บบฟอร์มงานวัดผลและประเมินลผล  ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มแจ้ง การขาดเรียน มากกว่า 20% และมีรายชื่อแต่ไม่เข้าเรียน download download 
แบบคำร้องขอแก้  '0'   และ แบบคำร้องขอแก้ 'มส.' download download
แบบรายงานผล แก้ '0' และ แบบรายงานผลการแก้ 'มส.' download download
แบบรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. download download
แบบประเมินผลตามสภาพจริงปีการศึกษา2564 excel2016  
แบบรายงานการประเมินผล 'มส' download  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Evaluation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ