โครงการลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วมภาคี 3 ฝ่าย (ระบบปกติและระบบทวิภาคี)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


DVE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ