โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ และอบรมปฏิบัติการสร้างแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)

IMG_8882.jpg
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ และอบรมปฏิบัติการสร้างแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ณ ห้องดอกแก้ว 2 วิทยาลัายเทคนิคกระบี่ เพื่อให้ครูมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย และนักเรียน นักศึกษามีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสืบค้นจากฐานข้อมุลที่สามารถทำได้จริง ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฐวัฒน พุ่มนวล มาเป็นวิทยากร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


DVE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ