โครงการออกแบบเครื่องมือสอบปลายภาครายวิชาของนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ฯ วันที่ 17 ก.พ. 2559

12744357_785525791551992_5355008828181684105_n.jpg
โครงการออกแบบเครื่องมือสอบปลายภาครายวิชาของนักเรียน นักศึกษา
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
(ระบบทวิภาคี) 
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ดำเนินโครงการออกแบบเครื่องมือสอบปลายภาครายวิชาของนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการฯ โดยมีผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และตัวแทนสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลายหลาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


DVE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ