โครงการลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วมภาคี 3 ฝ่าย (ระบบปกติและระบบทวิภาคี) วันที่ 25 กันยายน 2558

DSC_0149.jpg

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่่ ได้ดำเนินโครงการลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ อย่างมีส่วนร่วมภาคี 3 ฝ่าย (ระบบปกติและระบบทวิภาคี) โดยมีผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และตัวแทนสถานประกอบการจะได้สัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


DVE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ