บุคลากร

 


นางปรีดา อัครคำ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการ

 

ลูกจ้างอัตราจ้าง


นางสาวณัฐณิชา เพ็ชรรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -
 

นางสาวจิณห์วรา เวสพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -